Vilkår og betingelser nedenfor gjelder for alle leveranser fra

MESSAGE A/S (message.no)
A.F. Heidemanns Vej 19
9800 Hjørring
Danmark
CVR nummer: 10089859

Gjelder alle leveranser i Norge til kunder som bestiller varer på www.message.no eller en annen tildelt side under MESSAGEs webshop.

1. Kontraktsinngåelse
MESSAGE forbeholder seg retten til endring av priser som skulle være feilaktig angitt på MESSAGE.no. En endelig og bindende avtale mellom deg og MESSAGE foreligger når din ordre er bekreftet av MESSAGE. MESSAGE sender en ordrebekreftelse til deg via e-post når ordren er akseptert og avsendt. Kvitteringen for ordren, som mottas umiddelbart etter innsendelse av ordren, utgjør ikke en ordrebekreftelse. Du kan utelukkende kjøpe produkter på MESSAGE online shop som privat forbruker. Forbrukerkjøpsloven gjelder i tillegg til disse salgsbetingelsene. 
   
For å handle på MESSAGE.no skal du være fylt 18 år og være i besittelse av et akseptabelt betalingskort. Hvis du ennå ikke har fylt 18, kan du likevel handle, såfremt du har din verges fullmakt. Du er selv ansvarlig for å oppgi korrekt informasjon til MESSAGE.no. 
   
2. Priser og betaling
Alle priser opplyses inklusiv moms og andre avgifter. Den gjeldende prisen er den som er opplyst på MESSAGE online shop for den pågjeldende varen på datoen for opprettelsen av ordren. Utenlandsk toll, importavgifter og moms som tillegges ordren når pakken når din leveringsadresse utenfor Danmarks grenser, betales av ordrens mottaker. MESSAGE har ingen kontroll over disse utgiftene, og MESSAGE kan ikke forutse hva de måtte være. Toll-, import- og momsavgifter skifter fra land til land. Du kan med fordel kontakte ditt lokale tollkontor for å få mer informasjon om dette. Alle ordrer sendes fra Danmark. 
    
Ved bestilling av varer på MESSAGE online shop til levering i Norge kan et beløp på mellom 99 NOK og 149 NOK tillegges for forsendelse, uansett antall kjøpte varer. MESSAGE tar forbehold for prisendringer samt endringer av gebyrer og/eller andre omkostninger angitt på MESSAGE online shop til enhver tid, f.eks. på grunn av endringer i momssatser eller andre offentlige gebyrer og avgifter, stigende omkostninger eller som følge av den normale utvikling av detailpriser basert på januar 2014 priser i Danmark. Bemerk at enkelte banker pålegger et utenlandsgebyr på transaksjoner i vår online shop. Dette gebyret innkreves av banken, og MESSAGE kan ikke refundere det. For mer informasjon, kontakt vennligst banken din. Hvis du betaler i avdrag, skal endringer i gebyrer eller pålegg av nye gebyrer varsles med rimelig frist før ikrafttredelsen. 
     
Verdikoder og rabatt-vouchers
Verdikoder utstedt av MESSAGE.no gis som en %-rabatt eller en kontantrabatt. Verdikoden innløses innen betaling av ordren, og kan kun innløses ved køb online, ikke i butikkene. Det kan kun innløses én verdikupong per ordre. 
    
Verdikodene får du eksempelvis når du er gratis medlem av vår MESSAGE kundeklubb, og du mottar dem via e-post. Verdikupongene er personlige og kan ikke gis videre. En verdikode er gyldig så lenge kampanjen er aktiv. Hvis det ikke er opplyst en utløpsdato, er kupongen gyldig i 60 dager. 
  
Hvis du ønsker å returnere en ordre hvor en verdikode er fratrukket, tilbakebetales verdikupongens beløp ikke. For eksempel, hvis du handler for 500,- og har en rabattkupong på 100,- skal du kun betale 400,-. Hvis du returnerer denne varen, får du kun 400,- i retur, og du kan ikke gjøre krav på en ny verdikupong. 
  
Har du problemer med innløsning av en verdikupong, så kontakt vår kundeservice. 
  
3. Levering
MESSAGE forbeholder seg retten til å utelukke personer fra å kjøpe via MESSAGE online shop. MESSAGE er i tillegg ikke forpliktet til å levere varer som er utsolgt fra lageret. MESSAGE aksepterer og sender, under normale omstendigheter, ordrer innenfor 2 hverdager. Den normale leveringstiden er 5-7 hverdager i Norge. 
   
4. Angrerett
Du har rett til å gå fra avtalen i henhold til angrerettloven. 
   
Returrett
§ Returretten gjelder i 30 dager på alle produkter kjøpt i vår online shop.
Varen kan returneres i våre MESSAGE-butikker i Norge, bortsett fra i MESSAGE Vestkanten Storsenter og MESSAGE Sartor Storsenter. 
    
§ Perioden beregnes normalt fra datoen for mottakelse av varen eller første leveranse. 
 
§ Kunden har rett til å motta visse opplysninger, herunder om angrerett og den kjøpte varen. Perioden for returrett løper først fra datoen for mottakelse av disse opplysningene skriftlig (for eksempel pr. brev eller e-post). Perioden utløper imidlertid senest tre måneder etter datoen for mottakelse av varen. 
 
§ Skulle returrettperioden utløpe på en lørdag, søndag eller helligdag, gjelder angreretten frem til etterfølgende hverdag. 
 
ANNULERING AV ORDREN
§ Varen/varene skal returneres til MESSAGE før utløp av perioden for returrett. Returneringen betraktes som rettidig hvis varen er innlevert til postforsendelse, eller en annen form for forsendelsesservice ansvarlig for forsendelse av varen til MESSAGE, før utløp av perioden for returrett. Som bevis for rettidig returnering av varen forelegges kvittering for innlevering til postvesenet eller lignende, til forsendelse. 
  
§ Med mindre annet er avtalt, dekker kunden omkostninger til returforsendelse av varene (porto/frakt). Hvis MESSAGE ifølge kontrakten har foretatt erstatning av levering på grunn av at den gjeldende varen ikke kunne leveres som forutsatt, skal MESSAGE dekke utgiftene til returnering av varene. 
  
Kunden kan også velge å returnere varen/ordren i MESSAGE A/S-butikker i Norge - bortsett fra i MESSAGE Vestkanten Storsenter og MESSAGE Sartor Storsenter. Du kan se hvor våre butikker er plassert her.
  
§ Varer returneres til MESSAGE på følgende adresse: 

Navn: 
MESSAGE Strømmen
Strømmen Storsenter bygsel 0204
Støperiveien 5
2010 Strømmen

Det er også mulighet for å håndheve angreretten ved å nekte levering av varen, eller unnlate å avhente den på postkontoret, m.v.

BETINGELSE FOR UTTREDELSE AV AVTALEN
Det er en generell betingelse for annullering av avtalen, at varen returneres i samme stand og mengde som ved levering. Møtes dette kravet ikke, forekommer en vesentlig verdireduksjon av varen. 
Hvis varen leveres i retur med mangler, vil MESSAGE fastsette varens verdi. 
Hvis varen anses som å være brukt, eller den har andre alvorlige mangler, vil varen nedskrives med minimum 80%. 
Hvis varen vurderes usalgbar, vil verdireduksjonen være 100%. 
    
5. Opplysning ved varer med feil eller mangler
I tilfelle av feil og mangler ved en mottatt vare, skal vi opplyses om dette innenfor en rimelig tidsfrist etter en slik feil eller mangel er eller burde være konstatert. Opplysning av feil og mangler i forbindelse med et kjøp kan under ingen omstendigheter forekomme senere enn to år fra kjøpsdato. 

6. Ansvar
MESSAGE er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende oppfyllelse av avtaler på grunn av force majeure. Så lenge en force majeure-situasjon foreligger, er MESSAGE fritatt for oppfyllelse av sine forpliktelser. MESSAGE’s erstatningsansvar ved alle erstatningskrav er begrenset til et beløp tilsvarende prisen på varen kunden har kjøpt, og som tvisten omhandler. Herunder er skadeerstatning, unntatt i tilfelle av rettsmotstridende formål eller grov forsømmelighet. 

Ovennevnte beløpsmessige begrensning vil være gjeldende uansett begrunnelsen for tvisten, og omfatter alle erstatningskrav basert på forsømmelse, objektivt ansvar, garantibrudd, bøter, konvensjonalbot og/eller bot. MESSAGE påtar seg produktansvar overfor forbrukerne ifølge gjeldende lovgivning og uten begrensning. 

FORTROLIGHET OG COOKIES
MESSAGE.no er ansvarlige for å beskytte privatlivets fred for våre besøkende og kunder. 
Folkene bak MESSAGE er selv kunder hos andre internettsider, og respekterer og forstår fullt ut viktigheten av privatlivets fred på internettet. Vi videreformidler ikke opplysninger om våre kunder til tredjeparter, med mindre det er en del av å yte en service for deg, for eksempel et produkt som skal sendes til deg, utdele kredittkort og andre sikkerhetsforanstaltninger med henblikk på kundeundersøkelser og profilering, eller i tilfeller hvor vi har din eksplisitte tillatelse til dette.
  
Samtykke
Vi vil ikke selge ditt navn, adresse, e-post, kredittkortopplysninger eller personlige opplysninger til noen tredjepart uten din tillatelse, men vi kan ikke være ansvarlige eller holdes ansvarlig for handlinger på tredjeparts nettsteder, hvor du kan bli knyttet til eller rettet mot MESSAGEs hjemmeside. 
  
Alle MESSAGE-medlemmer har mulighet til å fravelge å motta markedsføringsmateriell fra oss og/eller utvalgte tredjeparter. Hvis du ikke ønsker å fortsette med å motta markedsføring fra oss og/eller utvalgte tredjeparter, kan du alltid klikke på en avmeldingslink i de e-postene vi sender. 
  
Cookies
En cookie er en liten informasjonsfil som sendes til din datamaskin, mobil eller annen enhet når du besøker en hjemmeside. Den vil gjenkjenne enheten din ved fremtidige besøk. Disse filtypene utfører en rekke forskjellige jobber, så som å huske dine preferanser og utvalgte emner, hjelpe deg med å forbedre besøkene dine samt gjøre et forsøk på å sikre at reklamer og tilbud du ser online er mer relevante for deg. 

Cookies kan inndeles i fire typer, som er forklart nedenfor:
 
1: Strengt nødvendige cookies
Denne typen cookies er avgjørende for å gjøre det mulig for nettstedet å levere tjenesteytelser du har bedt om, så som å huske handlekurven din. 
  
2: Cookies for bruk av nettsted
Denne typen cookies innsamler anonyme opplysninger om hvordan folk bruker nettstedet, og dataene er fusjonert med andre brukere for å gjøre det mulig for oss å forbedre nettstedets funksjonalitet. For eksempel bruker vi Google Analytics-cookies til å hjelpe oss med å forstå hvordan kundene ankommer vår hjemmeside, browser eller bruker vårt nettsted, og fremheve de områdene hvor vi kan forbedre områder som navigasjon, opplevelser med shoppingen din og markedsføringskampanjer. Data lagret i denne typen cookies viser aldri personlige detaljer som kan avsløre din individuelle identitet. 
   
3: Funksjonalitetscookies
Denne typen cookies husker valg du foretar deg, så som språk og søkeparametre som størrelse, farge eller produkter. De kan deretter brukes til å gi deg en opplevelse som bedre passer dine valg og gjøre besøkene mer skreddersydd og behagelige. Opplysningene er også fusjonert med andre brukere anonymt, slik at vi kan forbedre hvordan nettstedet fungerer. 
 
4: Målretningscookies eller reklamecookies
Disse innsamler opplysninger om dine browsing-vaner for å gjøre reklamer relevante for deg og dine interesser. De husker de nettstedene du har besøkt, og denne informasjonen deles med andre parter så som annonsører. Vi bruker for eksempel disse til tredjepartsbedrifter for å gi deg mer personlige reklamer når du besøker andre hjemmesider. Du kan endre innstillingene for din browser for å forhindre at cookies blir lagret på din datamaskin eller mobile enhet uten ditt eksplisitte samtykke. Kategorien “hjelp” vil normalt gi opplysninger for å håndtere innstillinger vedrørende cookies. 

Sidestatistikk
Vi kan videreformidle innsamlede, anonyme statistikker om antall besøkende på vår hjemmeside eller antall foretatte kjøp, som kreves av våre investorer. Vi bruker en uavhengig måling og et uavhengig forskningsselskap til å innsamle data om besøkende på vår hjemmeside på våre vegne, ved hjelp av cookies og koder som er innebygd i nettstedet. Både cookies og innebygde koder gir statistiske opplysninger om besøk på sider ved nettstedet, varigheten av individuelle sidebesøk, besøkendes navigering gjennom nettstedet, data om besøkendes skjerminnstillinger og andre generelle opplysninger. MESSAGE bruker og lagrer denne typen informasjon, som andre cookies brukt på hjemmesiden, som hjelp til å forbedre tjenester til våre brukere. 
  
Beskyttelse av din sikkerhet
Vi kan bruke personlige opplysninger fra deg til å gjennomføre passende kontroll til bekjempelse av svindel. Personlige opplysninger kan videreformidles til en referanse eller til en annen part som kan registrere disse opplysningene, for å forebygge svindel. Dette gjøres kun for å bekrefte din identitet. En kredittsjekk vil ikke bli utført, og din kredittverdighet vil være upåvirket. 
  
Kontroll av detaljer
Hvis du ønsker å kontrollere de opplysningene du har innsendt til MESSAGE, kan du gjøre dette ved å kontakte oss via e-post eller nedenstående adresse. Våre sikkerhetsprosedyrer betyr at vi kan be om bevis på identitet før vi oppgir opplysninger. Denne legitimasjon vil finnes ved at din e-post og ditt passord forelegges ved registrering. Du skal derfor holde disse opplysningene privat, ettersom at du vil være ansvarlig for enhver handling vi foretar som svar på en forespørsel fra en person ved hjelp av din e-post og ditt passord. Vi vil virkelig anbefale at du ikke bruker browserens funksjon for lagring av passord, da dette kan medføre at andre personer, ved hjelp av din terminal, får adgang til dine personlige opplysninger. 
  
Vilkår og betingelser for bruk av hjemmesiden
Hjemmesiden eies og drives av MESSAGE ApS, CVR no.: 1008985, A.F. Heidemanns Vej 19, 9800 Hjørring, Danmark. Alle navn, merker, varemerker og logoer på hjemmesiden eies av MESSAGE A/S i Danmark eller tilknyttede partnere eller selskaper. 
  
Alle navn, merker, varemerker og logoer er opphavsrettsbeskyttede og kan kun benyttes med tillatelse fra MESSAGE. Innholdet på hjemmesiden så som tekst, grafikk, ikoner, bilder, videoer, lydfiler og software eies av MESSAGE eller deres tilknyttede partnere eller selskaper. 
Download av innhold fra hjemmesiden er kun tillatt til personlig og ikke-kommersiell bruk, og under forutsetning av overholdelse av opphavsretten. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere eller gjenutgi innhold fra hjemmesiden til offentlig eller kommersiell bruk, eller på annen måte å bruke det opphavsrettsbeskyttede innholdet uten tillatelse fra henholdsvis MESSAGE eller deres tilknyttede partnere og selskaper. MESSAGE gir ingen garanti for nøyaktigheten av opplysningene på hjemmesiden. Vi kan imidlertid alltid kontaktes vedrørende ukorrekte opplysninger på hjemmesiden. MESSAGE forbeholder seg retten til å endre innholdet på hjemmesiden til enhver tid uten forutgående varsel. Hvis hjemmesiden inneholder lenker til tredjeparts-sider, gir MESSAGE ingen garanti for innholdet på slike tredjeparts-sider. Lenkene stilles til rådighet som en service til brukerne. Besøk på de lenkede tredjeparts-sidene skjer på brukerens eget ansvar. 

Kontakt
Vi er alltid glade for å høre fra våre kunder, også selv om det er en klage. Vi er alltid takknemlige for den tiden du bruker på å gi oss den informasjonen vi har bruk for til å sikre at våre kunder er helt tilfredse. Vi ønsker at du har lyst til å vende tilbake til vår nettside og anbefale oss til dine venner og familie. Hvis du har spørsmål eller feedback omkring denne erklæringen, eller hvis du vil at vi skal slutte med å behandle dine opplysninger, er du velkommen til å kontakte våre kundeservicemedarbeidere, som vil være glade for å besvare de spørsmålene du eventuelt måtte ha. 
   
Adresse:

MESSAGE A/S
Att. MESSAGE.dk
A.F. Heidemanns vej 19
9800 Hjørring
Danmark

Kontaktopplysninger:

Kundeservice:
Tlf. +45 96 23 22 96
Vi treffes mellom 9.00 - 15.00 mandag - torsdag og 9.00 - 14.00 fredag.
Mail: online@message.dk